Z początkiem 2022 roku spółka PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa rozszerzyła działalność na Towarowej Giełdzie Energii o obszar energii elektrycznej.

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa bezpośredni dostęp do Towarowej Giełdy Energii (TGE) uzyskała w 2018 roku. Od tego czasu spółka obraca prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł energii oraz świadectw efektywności energetycznej. 5 stycznia 2022 roku firma uzyskała także bezpośredni dostęp do TGE w zakresie energii elektrycznej.

W wyniku podjętych przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa działań zarząd TGE podjął uchwały w sprawie:

  • przyznania spółce statusu Członka OTF na Zorganizowanej Platformie Obrotu Towarowej Giełdy Energii,
  • dopuszczenia spółki do działania na Rynku Towarów Giełdowych prowadzonym przez spółkę w zakresie Rynku Dnia Następnego i Bieżącego,
  • dopuszczenia spółki do działania na Zorganizowanej Platformie Obrotu prowadzonej przez spółkę w zakresie Rynku Terminowego Produktów z dostawą energii elektrycznej.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.