Nowa aktywność na Towarowej Giełdzie Energii

Z początkiem 2022 roku spółka PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa rozszerzyła działalność na Towarowej Giełdzie Energii o obszar energii elektrycznej.

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa bezpośredni dostęp do Towarowej Giełdy Energii (TGE) uzyskała w 2018 roku. Od tego czasu spółka obraca prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł energii oraz świadectw efektywności energetycznej. 5 stycznia 2022 roku firma uzyskała także bezpośredni dostęp do TGE w zakresie energii elektrycznej.

W wyniku podjętych przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa działań zarząd TGE podjął uchwały w sprawie: