PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysława SA

to prosty i ekologiczny sposób na ogrzanie TWOJEGO domu

 

Jak przyłączyć się do sieci ciepłowniczej?

Podłączenie do naszej sieci ciepłowniczej to zaledwie 3 proste kroki:

KROK 1 – uzyskaj warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Złóż zapytanie o możliwość przyłączenia lub wniosek o opracowanie i wydanie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Zapytanie lub wniosek jest niezbędnym pierwszym krokiem, abyśmy mogli sprawdzić i określić, czy istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia Twojego domu do sieci ciepłowniczej.

Do wydania warunków przyłączeniowych będą Ci potrzebne:

 • pełnomocnictwo (jeżeli działasz  z upoważnienia właściciela, inwestora itp.),
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu,
 • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie obiektu w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej wraz ze wskazaniem planowanego miejsca usytuowania w budynku węzła cieplnego.

Sposób złożenia zapytania lub wniosku jest dowolny:

 • formularz kontaktowy na naszej stronie www.ptep.pl (w zakładce Dla Klientów)
 • e-mail na adres: bok@termika.pgnig.pl
 • pocztą na adres spółki
 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta ul. Wrocławska 2c Jastrzębie-Zdrój

KROK 2 – podpisz Umowę Przyłączeniową

Aby podpisać Umowę Przyłączeniową, będą Ci potrzebne:

 • wydane warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej, o których mowa w KROKU 1,
 • pełnomocnictwo (jeżeli działasz z upoważnienia właściciela, inwestora itp.),
 • planowany termin odbioru ciepła – od kiedy chcesz zacząć odbierać ciepło,
 • Twoje dane lub dane Klienta, który podpisuje Umowę Przyłączeniową.

KROK 3 – podpisz Umowę Sprzedaży ciepła

Aby zacząć dostarczać ciepło do Twojego domu, musi zostać zawarta Umowa Sprzedaży ciepła. Do zawarcia Umowy Sprzedaży ciepła będą Ci potrzebne: 

 • zgłoszenie gotowości przyłączenia,
 • podpisana Umowa Przyłączeniowa, o której mowa w KROKU 2,
 • Twoje dane lub  dane Klienta, który podpisuje Umowę Sprzedaży ciepła,
 • pełnomocnictwo (jeżeli działasz  z upoważnienia właściciela, inwestora itp.),
 • w przypadku gdy w budynku jest już przyłącze ciepłownicze i chciałbyś z niego skorzystać, potrzebne będzie potwierdzenie Twojego prawa do nieruchomości.

   

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.