zdjęcie

Produkuje:

 • ciepło dla potrzeb ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

Używane paliwa:

 • węgiel energetyczny

Podstawowe jednostki wytwórcze ciepłowni:

 • 3 kotły wodne WR-25 opalane węglem energetyczny

Zainstalowana moc urządzeń:

 • ciepło: 87,225 MWt

Odbiorcy:

 • mieszkańcy i zakłady w Raciborzu

Czym ten zakład się wyróżnia?

Ciepłownia produkuje ciepło do celów grzewczych na terenie całego miasta Racibórz, a następnie dystrybuuje je poprzez sieć ciepłowniczą o długości 47,321 km do prawie tysiąca budynków.

Na terenie ciepłowni eksploatowane są 3 kotły WR-25, z czego 2 w technologii ścian szczelnych z zabudowanym ekonomizerem. Ta modernizacja pozwoliła na zmniejszenie strat ciepła oraz ograniczenie emisji tlenku węgla. Zainstalowana instalacja DENOx pozwala na ograniczenie emisji NOx do wymogów środowiskowych zawartych w pozwoleniu zintegrowanym.

Zakład Racibórz posiada dostęp do bocznicy kolejowej, co ułatwia zaopatrzenie w dostawy węgla. Powstający podczas spalania węgla żużel zostaje całkowicie zagospodarowany.

Zakład Racibórz wyróżnia fakt, że jest tu ośrodek badawczy – prowadzone są tu innowacyjne badania, np. testowane jest nietypowe paliwo, bądź weryfikowane są nowe technologie mające na celu redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Kierownictwo

Kierownik Zakładu Racibórz
Tomasz Hereźniak

Kontakt

 • PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA Zakład Racibórz
  ul. Studzienna 3
  47-400 Racibórz
  tel.: (+48) 32/41-53-089
  tel.: (+48) 32/41-52-427
  tel.: (+48) 32/41-54-763
  faks: (+48) 32/41-90-547
  e-mail: raciborz@termika.pgnig.pl

Zakład Racibórz

Oddział Kuźnia Raciborska

Produkuje:

 • ciepło dla potrzeb ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

Używane paliwa:

 • węgiel groszek

Podstawowe jednostki wytwórcze ciepłowni:

 • 2 ekologiczne kotły węglowe URZOŃ o mocy 1,8 MW każdy
 • 1 kocioł węglowy na potrzeby ciepłej wody użytkowej o mocy 360 kW

Zainstalowana moc urządzeń:

 • ciepło: 3,96 MWt

Odbiorcy:

 • mieszkańcy i zakłady w Kuźni Raciborskiej

Czym ten zakład się wyróżnia?

Kotłownia produkuje ciepło na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla 160 budynków.

Kierownictwo

Kierownik Zakładu Racibórz
Tomasz Hereźniak

Kontakt

 • PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA Zakład Racibórz Oddział Kuźnia Raciborska
  ul. Krasickiego 12
  47-420 Kuźnia Raciborska
  tel. (+48) 32/41-91-498
  kom: 504 244 041

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.