Platforma zakupowa

Postępowania przetargowe PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA są prowadzone na Platformie Zakupowej eB2B.

Link do strony Platformy Zakupowej eB2B PGNiG TERMIKA SA: https://termika.eb2b.com.pl/

Lista postępowań otwartych na eB2B: https://termika.eb2b.com.pl/auction/auction

Regulamin eB2B: https://platforma.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and-condition

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.