zdjęcie

Produkuje:

 • ciepło dla potrzeb ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, energię elektryczną

Używane paliwa:

 • węgiel
 • gaz ziemny

Podstawowe jednostki wytwórcze elektrociepłowni:

 • 2 kotły wodne WR-10 opalane węglem energetycznym
 • kocioł wodny WR-25 opalany węglem energetycznym
 • silnik gazowy MTU z generatorem Stamford o mocy elektrycznej 2 MW
 • kocioł gazowy Elprex o mocy cieplnej 1,1 MW (letnia rezerwa dla silnika)
 • 3 kotły olejowe o łącznej mocy 1,080 MW (letnia rezerwa podczas remontu sieci, zainstalowane przy ul. Kubsza 28)

Zainstalowana moc urządzeń:

 • energia elektryczna: 2,0 MWe
 • ciepło: 56,5 MWt

Odbiorcy:

 • mieszkańcy i zakłady Wodzisławia Śl.

Czym ten zakład się wyróżnia?

Dzięki zainstalowaniu w roku 2014 silnika gazowego MTU Zakład Wodzisław Śląski zamienił się z ciepłowni w elektrociepłownię, czyli mógł dostarczać swoim odbiorcom nie tylko ciepło, ale również energię elektryczną.

Modernizacja układu odpylania w oparciu o filtry workowe pozwoliła spełniać z dniem 01.01.2016 nowe, ostrzejsze wymogi ochrony środowiska.

Kierownictwo

Kierownik Zakładu Wodzisław Śląski
Józef Cieśla

Kontakt

 • PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA Zakład Wodzisław Śląski
  ul. Radlińska 72
  44-313 Wodzisław Śl.
  tel./faks: (+48) 32/45-65-538
  tel./faks: (+48) 32/45-66-488
  tel./faks: (+48) 32/45-66-561
  e-mail: wodzislaw@termika.pgnig.pl

Zakład Wodzisław Śląski 

Oddział Niewiadom

Produkuje:

 • ciepło dla potrzeb ogrzewania

Używane paliwa:

 • węgiel

Podstawowe jednostki wytwórcze ciepłowni:

 • 2 kotły wodne KRm-1,6 opalane węglem energetycznym

Zainstalowana moc urządzeń:

 • ciepło: 3,2 MWt

Odbiorcy:

 • mieszkańcy dzielnicy Niewiadom w Rybniku

Czym ten zakład się wyróżnia?

Ciepłownia rejonowa w Rybniku Niewiadomiu została dołączona do Zakładu Wodzisław 01.09.2017 roku.

Jest ciepłownią rejonową, która pracuje sezonowo. Wytwarza ciepło do celów grzewczych.

Kierownictwo

Kierownik Zakładu Wodzisław Śląski
Józef Cieśla

Kontakt

 • PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA Zakład Wodzisław Śląski Oddział Niewiadom
  ul. Mościckiego 5D
  44-273 Rybnik Niewiadom
  tel. (obsługa ciepłowni rejonowej): (+48) 504-244-184
  e-mail: wodzislaw@termika.pgnig.pl

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.