Modernizacja sieci ciepłowniczej w Rybniku Niedobczycach

W  ramach realizacji zadania wybudowana została również osiedlowa sieć ciepłownicza oraz przyłączono do sieci ciepłowniczej 15 nowych Odbiorców o łącznej mocy zamówionej 1,375 MW. W roku 2021 planowane jest przyłączenie kolejnych 19 klientów o łącznej mocy zamówionej  0,690 MW oraz realizacja II etapu modernizacji sieci ciepłowniczej rejon ul. Wrębowa, ul. Boczna w Niedobczycach.

 

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych

W roku 2020 zrealizowano łącznie 58 umów przyłączeniowych. Podłączono Odbiorców o łącznej mocy zamówionej 5,231 MW.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.