zdjęcie

Produkuje:

 • ciepło

Używane paliwa:

 • węgiel

Podstawowe jednostki wytwórcze ciepłowni:

 • 2 kotły wodne WR-25 opalane węglem energetycznym

Zainstalowana moc urządzeń:

 • ciepło: 40,00 MWt

Odbiorcy:

 • mieszkańcy i zakłady Żor

Czym ten zakład się wyróżnia?

Zakład produkuje ciepło do celów grzewczych na terenie całego miasta Żory, do ponad 12 tysięcy mieszkań. Ciepło dystrybuowane jest poprzez sieć ciepłowniczą o długości 29,06 km.

Obecnie w eksploatacji są 2 zmodernizowane kotły WR-25 w technologii ścian szczelnych z zabudowanym ekonomizerem. Pozwala to na zmniejszenie strat ciepła oraz ograniczenie emisji tlenków azotu i tlenku węgla. W 2022 r., wykonana została modernizacja polegająca na zastąpieniu dotychczas eksploatowanych odpylaczy przez nowe, wysokoskuteczne urządzenia odpylające - filtry tkaninowe.

 

Kierownictwo

Kierownik Zakładu Żory
Marek Dytkowski

Kontakt

 • PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA Zakład Żory
  ul. Pszczyńska 54
  44-240 Żory
  tel.: (+48) 32/43-49-100
  tel. sekretariat: (+48) 32/43-49-101
  e-mail: zory@termika.pgnig.pl

Zakład Żory

Oddział Czerwionka-Leszczyny

Produkuje:

 • ciepło dla potrzeb ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

Używane paliwa:

 • węgiel

Podstawowe jednostki wytwórcze ciepłowni:

 • 3 kotły wodne: 1 x WR-2,5 i 2 x WR-5 opalane węglem energetycznym

Zainstalowana moc urządzeń:

 • ciepło: 14,5 MWt

Odbiorcy:

 • mieszkańcy i zakłady miasta Czerwionka-Leszczyny

Czym ten zakład się wyróżnia?

Ciepłownia produkuje ciepło na potrzeby ogrzewania dla ponad 3 tysięcy mieszkań i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla prawie tysiąca odbiorców.

Kierownictwo

Kierownik Zakładu Żory
Marek Dytkowski

Kontakt

 • PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA Zakład Żory Oddział Czerwionka-Leszczyny
  ul. Polna 1c
  44-238 Czerwionka-Leszczyny
  tel. (+48) 32/43-12-793
  e-mail: zory@termika.pgnig.pl

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.