Obowiązek informacyjny

Zachowanie przejrzystości przetwarzania danych osobowych jest jednym z głównych obowiązków nałożonych przez przepisy RODO na Administratora danych osobowych. Realizacja tych obowiązków polega na przedstawieniu osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji wymaganych przepisami RODO oraz wykazanie, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób przejrzysty, rzetelny oraz zgodny z prawem.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem:

  • telefonując pod  numer:  32 7537115, 538 628 407  od  poniedziałku  do  piątku  w  godz.  7:00 - 15:00,
  • pisząc na adres  mailowy: daneosobowe@termika.pgnig.pl,
  • pocztą tradycyjną na adres siedziby PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.