PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysława SA

to prosty i ekologiczny sposób na zasilenie w energię elektryczną TWOJEGO przedsiębiorstwa

Jak przyłączyć się do sieci elektroenergetycznej?

Podłączenie do naszej sieci elektroenergetycznej to zaledwie 3 proste kroki:

KROK 1 – uzyskaj Warunki Techniczne przyłączenia do sieci

Złóż zapytanie o określenie Warunków Technicznych przyłączenia lub wniosek o opracowanie i wydanie Warunków Technicznych przyłączenia. Zapytanie lub wniosek jest niezbędnym pierwszym krokiem, abyśmy mogli sprawdzić i określić, czy istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia Twojego przedsiębiorstwa do sieci elektroenergetycznej.

Sposób złożenia zapytania lub wniosku jest dowolny:

KROK 2 – podpisz Umowę Przyłączeniową

Aby podpisać Umowę Przyłączeniową, będą Ci potrzebne:

  • wydane Warunki Techniczne, o których mowa w KROKU 1,
  • pełnomocnictwo (jeżeli działasz z upoważnienia właściciela, inwestora itp.),
  • Twoje dane lub dane Klienta, który podpisuje Umowę Przyłączeniową.

KROK 3 – podpisz Umowę Dostawy energii elektrycznej

Aby zacząć dostarczać energię elektryczną do Twojego przedsiębiorstwa, musi zostać zawarta Umowa Dostawy energii elektrycznej. Do zawarcia Umowy Dostawy energii elektrycznej będą Ci potrzebne:

  • podpisana Umowa Przyłączeniowa, o której mowa w KROKU 2,
  • Twoje dane lub  dane Klienta, który podpisuje Umowę Sprzedaży ciepła,
  • pełnomocnictwo (jeżeli działasz  z upoważnienia właściciela, inwestora itp.),

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.