Polityka dotycząca cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy na naszej stronie pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są tymczasowo przechowywane na Państwa komputerze za pośrednictwem Państwa przeglądarki. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki jak również skasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Należy jednak pamiętać, że w przypadku całkowitego wyłączenia korzystania z plików cookies funkcjonalność i zakres strony internetowej mogą zostać ograniczone. Ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies można zmienić w następujący sposób:

Korzystanie z naszej witryny oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w Państwa urządzeniu.

Strona ptep.pl stosuje dwa typy plików cookies:

Funkcjonalnych – obejmuje wyłącznie pliki cookie, które zapewniają podstawowe funkcje i zabezpieczenia strony internetowej i są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych. Używamy tych plików cookie ze względu na nasz uzasadniony interes polegający na prezentacji naszych produktów i naszej firmy jako całości. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

Statystycznych – obejmuje inne pliki cookie, które nie są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej i są wykorzystywane do celów wewnętrznych oraz naszych kontrahentów celem ciągłego ulepszania naszej strony internetowej. Zbieramy dane do celów statystycznych i analitycznych, pliki cookie zawarte w tej kategorii mogą zawierać dane osobowe i w związku z tym wymagane jest uzyskanie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO.

W poniższej tabeli wymieniono różne rodzaje plików cookie i obiektów przechowywania danych, które mogą być używane na stronie internetowej ptep.pl. Pliki cookie są przechowywane do określonego czasu wygaśnięcia lub do czasu ich usunięcia w przeglądarce lub, jeśli jest to plik cookie sesji, do wygaśnięcia sesji.

Nazwa

Dostawca

Typ/Technologia

Data wygaśnięcia

Funkcjonalne

laravel_session

ptep.pl

HTTP

1 dzień

PHPSESSID

ptep.pl

HTTP

sesja

XSRF-TOKEN

ptep.pl

HTTP

1 dzień

front_front_lang

ptep.pl

HTTP

2999 dni

rodo

ptep.pl

HTTP

rok

cookie_analytics

ptep.pl

HTTP

rok

cookiepolicyinfo_new

ptep.pl

HTTP

rok

Statystyczne

_ga

Google Analytics

HTTP

2 lata

_gat_gtag_UA_(…)

Google Analytics

HTTP

1 minuta

_gid

Google Analytics

HTTP

1 dzień

 
„_ga” - odpowiedzialny za gromadzenie informacji statystycznych na temat użytkowania witryny bez danych umożliwiających identyfikację poszczególnych Użytkowników,

„_gid” - odpowiedzialny za gromadzenie i aktualizowanie unikalnych wskaźników dla każdej odwiedzonej przez Użytkownika podstrony,

„_gat_gtag_UA_(…)” - wykorzystywany do monitorowania wskaźnika zapytań w odniesieniu do własnych serwerów. Są one stosowane w narzędziach Google Analytics przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu.

Szczegółowe informacje o:

zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

plikach cookie stosowanych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage?hl=pl.cookie_analytics - ciasto przechowujące informacje czy została wyrażona zgoda na Google Analytics

„cookiepolicyinfo_new” - ciastko przechowujące informacje o wyrażeniu zgody ogólnej

„rodo” - ciastko przechowujące informacje o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną PGNIG

„PHPSESSID” - plik cookie służący do przechowywania informacji o wizytach w Serwisie oraz umożliwiający korzystanie z najważniejszych funkcji Serwisu.

„laravel_session” - Służy do przechowania ID sesji zalogowanego Użytkownika. Za pomocą tego pliku Użytkownik może korzystać z funkcji systemu po zalogowaniu. Wygaśnięcie ważności tego pliku cookie powoduje wylogowanie z systemu.

„XSRF-TOKEN” - plik cookie odpowiedzialny za możliwość logowania do systemu oraz zabezpieczający przed nieautoryzowanym logowaniem do systemu.

„front_front2_lang” - plik cookie odpowiedzialny za wyświetlenie odpowiedniej wersji językowej Serwisu.

cookie_analytics - plik cookie przechowuje informacje czy jest zgoda na Google Analytics

Automatyczne zbieranie danych poprzez dostęp do strony internetowej

Kiedy odwiedzana jest nasza strona internetowa ptep.pl z powodów technicznych Państwa przeglądarka automatycznie przesyła określone dane. Następujące dane są przechowywane oddzielnie od wszystkich innych danych, które są nam przesyłane:

  • Data i godzina dostępu
  • Typ i wersja przeglądarki
  • System operacyjny
  • URL poprzednio odwiedzanej strony internetowej
  • Ilość przesłanych danych
  • Żądana domena
  • Powiadomienie o udanym pobraniu danych
  • Wyszukiwane hasło podczas korzystania z przeglądarki internetowej
  • Adres IP
  • Informacje diagnostyczne w przypadku błędów.

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na poprawie stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Dane są przechowywane ze względów czysto technicznych i nie są kojarzone z konkretną osobą. Dane dostępowe do witryny są wykorzystywane do analizy błędów i zapewnienia bezpieczeństwa systemu. Na podstawie adresu IP korzystamy również z geolokalizacji w celu określenia regionu, z którego odwiedzana nasza strona. Wykorzystujemy te informacje, aby sprawdzić, czy możemy zaoferować nasze usługi w tym regionie, co odpowiada naszym uzasadnionym interesom zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

 

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.