Historia

Nasza historia swój zalążek ma w latach 50. XX wieku, w momencie odkrycia bogatych złóż węgla kamiennego podczas intensywnych badań geologicznych. Wraz z budową kopalń, prężnym rozwojem miast i ośrodków górniczych, które dały pracę i mieszkania tysiącom osób, swoją działalność rozpoczęły nasze elektrociepłownie i zakłady cieplne. Nowo budowane osiedla mieszkaniowe i kopalnie wymagały dostarczenia ogrzewania oraz zasilania w energię elektryczną. Spełnialiśmy te oczekiwania od początków naszego istnienia jako dwa odrębne przedsiębiorstwa. Dziś, pamiętając o korzeniach i historii naszych dwóch spółek, kontynuujemy tę misję jako jedna połączona firma. 

W Grupie ORLEN

2 listopada 2022 roku spółka PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa stałą się częścią Grupy ORLEN.

2 XI 2022

1 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach zarejestrował połączenie spółek: PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA z Jastrzębia-Zdroju. Połączone podmioty prowadzą działalność pod nazwą PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA.

1 IX 2017

ZMIANA NAZWY SPÓŁKI

12 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach zarejestrował zmianę nazwy Spółki Energetycznej „Jastrzębie” SA na PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA.

12 IV 2017

SEJ W GRUPIE PGNIG

11 sierpnia 2016 roku PGNiG TERMIKA zakupiła do Jastrzębskiej Spółki Węglowej 100% akcji Spółki Energetycznej „Jastrzębie”. Cena za akcje wyniosła ponad 371 mln zł. Transakcję poprzedziła przedwstępna umowa sprzedaży z 4 lipca 2016 r. Po prawie 21 latach funkcjonowania w strukturach JSW spółka przeszła do grupy kapitałowej PGNiG.

11 VIII 2016

SPRZEDAŻ AKCJI PEC

28 kwietnia 2016 roku Spółka Energetyczna „Jastrzębie” sprzedała PGNiG TERMIKA z Warszawy wszystkie swoje udziały w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej z Jastrzębia-Zdroju. Inwestor zapłacił za akcje 190,4 mln zł. 

28 IV 2016

PRYWATYZACJA PEC

W dniu 20 grudnia 2011 r. nastąpiła prywatyzacja PEC. Na mocy umowy prywatyzacyjnej Spółka Energetyczna „Jastrzębie” stała się właścicielem 85% akcji przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo zakresem swego działania obejmowało 9 gmin: Czerwionka-Leszczyny, Jastrzębie-Zdrój, Knurów, Kuźnia Raciborska, Pawłowice, Racibórz, Rybnik, Wodzisław-Śląski i Żory.

20 XII 2011

Z EEG DO ZEK

Zmiana nazwy zakładu z Elektro-Energo-Gaz Sp. z o.o. na Zespół Elektrociepłowni Kogeneracyjnych (ZEK).

1 I 2011

CIEPŁOWNIA W RYBNIKU NIEWIADOMIU

W 2011 oddano do użytku Ciepłownię w Rybniku Niewiadomiu przy ul. Mościckiego. W źródle tym zainstalowano 2 jednostki kotłowe KRm-1,6 o łącznej mocy 3,2 MW. 1 września 2017 ciepłownię dołączono do Oddziału „Wodzisław”.

2011

KOMERCJALIZACJA PEC

Rok 2009 był przełomowy w historii istnienia PEC. Na wniosek prezydenta Jastrzębia-Zdroju Ministerstwo Skarbu Państwa rozpoczęło procedurę komercjalizacji PEC. Akt komercjalizacji PEC został podpisany 30 lipca 2009 r. Dwa miesiące później przedsiębiorstwo przekształcono w spółkę akcyjną, której jedynym akcjonariuszem był Skarb Państwa. 

30 VII 2009

UTWORZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA JEDNOZAKŁADOWEGO

Z dniem 1 listopada 2003 r. spółka została przekształcona w przedsiębiorstwo jednozakładowe. Z nazw elektrociepłowni zniknęły słowa „zakład”, a nazwa EEG zmieniła się na EEG „Pniówek”.

1 XI 2003

PRZYŁĄCZENIE EC „PNIÓWEK” DO EEG

Z dniem 1 stycznia 2002 r. nastąpiło odłączenie EC „Pniówek” od EC „Zofiówka” i przyłączenie do EEG. Od tego momentu EC „Pniówek” funkcjonuje w strukturach organizacyjnych Zakładu nr 3 EEG. Zmiana ta nastąpiła w celu skupienia w Zakładzie nr 3 eksploatacji silnikowych, gazowych agregatów prądotwórczych, zainstalowanych zarówno w EC „Pniówek”, jak i w EC „Suszec”.

1 I 2002

PRZYŁĄCZENIE EEG SA DO SEJ SA

Z dniem 31 stycznia 2001 roku włączono EEG w struktury SEJ. Tym samym zakończyła działalność spółka Elektro-Energo-Gaz Suszec SA, a jej sukcesorem została Spółka Energetyczna „Jastrzębie” SA. Na bazie majątku EEG utworzono w SEJ Zakład nr 3, nadając mu nazwę EEG w celu zachowania tożsamości zakładu. Zakład nr 3 EEG powstał jako 2 wydziały: EC „Suszec” w Suszcu z siedzibą dyrekcji zakładu oraz EC „Kaczyce” w Kaczycach.

31 I 2001

REJESTRACJA PRZEDSIĘBIORSTWA W KRS

Dnia 19 października 2001 roku przedsiębiorstwo zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Gliwicach. 

19 X 2001

PRZEKSZTAŁCENIE EEG SP. Z O.O. W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ

Restrukturyzacja górnictwa wymusiła podjęcie decyzji o likwidacji niektórych kopalń. Taką decyzję podjęto i zrealizowano w stosunku do KWK „Morcinek” w Kaczycach. Utrata przez EEG sp. z o.o. tak znaczącego odbioru ciepła postawiła pod znakiem zapytania zasadność istnienia Ciepłowni „Kaczyce”. W szczególności to pytanie pojawiło się wobec EEG sp. z o.o. jako samodzielnego podmiotu gospodarczego. Podjęto więc działania zmierzające w kierunku przyłączenia EEG sp. z o.o. do SEJ. Aby można było to zrobić, koniecznym było przekształcenie EEG sp. z o.o. w spółkę akcyjną. Nastąpiło to 12 października 2000 r.

12 X 2000

KONCESJA

Urząd Regulacji Energetyki przyznał PEC w listopadzie 1998 roku koncesję na wytwarzanie ciepła, jego przesyłanie, dystrybucję oraz obrót (na okres 10 lat). 

XI 1998

DWUZAKŁADOWA STRUKTURA SEJ

W sierpniu 1998 roku SEJ przyjęła strukturę dwuzakładową: EC „Moszczenica” i EC „Zofiówka” wraz z Biurem Zarządu.

VIII 1998

POWSTANIE ELEKTRO-ENERGO-GAZ SUSZEC SP. Z O.O.

Po utworzeniu SEJ w JSW rozpoczęły się prace nad wydzieleniem działalności energetycznej z innych kopalń. Podjęto działania w kierunku wydzielenia z kopalń KWK „Krupiński” w Suszcu i KWK „Morcinek” w Kaczycach ich ciepłowni i utworzenia na tej bazie nowego podmiotu gospodarczego. W pierwszej fazie powstawania spółki Elektro-Energo-Gaz Suszec sp. z o.o. powołano ją na bazie Ciepłowni KWK „Krupiński” w Suszcu. 100% udziałów miała JSW. 1 stycznia 1997 r. w struktury EEG Suszec włączono Ciepłownię KWK „Morcinek” z Kaczyc.

1 IX 1996

DZIAŁALNOŚĆ ROZPOCZYNA SPÓŁKA ENERGETYCZNA „JASTRZĘBIE”

Rok 1995 to rok najistotniejszych zmian w elektrociepłowniach. Z dniem 1 listopada 1995 roku rozpoczęła działalność Spółka Energetyczna „Jastrzębie” SA. W jej skład weszły EC „Moszczenica” i EC „Zofiówka” z wcześniej przyłączoną ciepłownią KWK „Pniówek”. Założycielem a zarazem właścicielem 100% akcji stała się JSW SA. Proces przygotowań do utworzenia SEJ SA był trudny, lecz udało się go przeprowadzić sprawnie i szybko. 

1 XI 1995

ODŁĄCZENIE CIEPŁOWNI Z KWK „PNIÓWEK”

1 września wydzielono z KWK „Pniówek” ciepłownię i włączono ją w struktury EC „Zofiówka”. 

1 IX 1995

USAMODZIELNIENIE ELEKTROCIEPŁOWNI

Od 1 stycznia 1994 roku, tj. w 8 miesięcy po utworzeniu JSW SA, wydzielono elektrociepłownie ze struktur macierzystych kopalń i rozpoczęły one działalność jako samodzielne zakłady JSW, tj.: EC „Moszczenica” i EC „Zofiówka”, analogicznie jak poszczególne kopalnie. Działając jako samodzielne zakłady w strukturach JSW, elektrociepłownie przygotowywały się do zaistnienia jako samodzielny podmiot gospodarczy. 

1 I 1994

SAMODZIELNE WYDZIAŁY ELEKTROCIEPŁOWNI

Z początkiem 1993 roku powołano w ramach macierzystych kopalń Samodzielne Wydziały Elektrociepłowni (SWEC). Pozwoliło to dokonać oceny możliwości samodzielnego funkcjonowania elektrociepłowni. 

1993

RESTRUKTURYZACJA W GÓRNICTWIE I ENERGETYCE

1993 rok to rok zmian organizacyjnych w górnictwie. Począwszy od 1 kwietnia 1993 roku rozpoczęła działalność Jastrzębska Spółka Węglowa SA. Kolejne lata to intensywne zmiany restrukturyzacyjne, mające na celu wyodrębnienie z kopalń działalności niezwiązanych bezpośrednio z górnictwem. Tym zmianom restrukturyzacyjnym musiała także ulec energetyka wewnątrz JSW.

1993

SAMODZIELNOŚĆ

W sierpniu 1991 roku dokonano podziału WPEC Katowice, w wyniku którego jastrzębskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej uzyskało samodzielną podmiotowość prawną (zarządzenie z 13 sierpnia 1991). Zarejestrowano je w Rejestrze Przedsiębiorstw Państwowych prowadzonym przy Sądzie Rejonowym w Katowicach. Z dniem i września 1991 r. samodzielność uzyskało i rozpoczęło działalność Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Jastrzębie.

VIII 1991

OSTRÓG

Na stan Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej przyjęto Kotłownię „Ostróg” w Raciborzu.

V 1984

POWSTAJE CIEPŁOWNIA KWK „MORCINEK”

Ciepłownia KWK „Morcinek” to najmłodsza ciepłownia powstała przy kopalniach JSW. Jej budowę zakończono w 1984 roku. Podobnie jak Ciepłownia KWK „Krupiński” powstała głównie dla potrzeb kopalni i osiedla przy kopalni oraz osiedla w Pogwizdowie. 

1984

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

W dniu 1 lipca 1982 zarządzeniem Wojewody Katowickiego zostało utworzone, na bazie istniejących przedsiębiorstw energetyki cieplnej, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (WPC) w Katowicach. W jego skład włączono OPEC, działające jako Okręgowy Zakład nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju.

31 VII 1982

POWSTAJE CIEPŁOWNIA KWK „KRUPIŃSKI”

W 1981 roku zakończyła się budowa Ciepłowni KWK „Krupiński”. Ciepłownia powstała głównie dla potrzeb kopalni, zasilając także osiedle mieszkaniowe, które powstało przy kopalni. 

1981

CIEPŁOWNIA REJONOWA LESZCZYNY

Ciepłownia Rejonowa w Leszczynach powstała w latach 80. XX wieku. Zlokalizowana jest we wschodniej części miejscowości przy ul. Polnej 1c. Wyposażono ją w 3 kotły grzewcze o łącznej mocy zainstalowanej 14,5 MWt.

lata 80.

CIEPŁOWNIA W WODZISŁAWIU

Na stan OPEC Jastrzębie przyjęto Ciepłownię Miejską w Wodzisławiu.

XII 1980

MIĘDZYZAKŁADOWY KOMITET STRAJKOWY

Zawiązał się komitet strajkowy, nastąpiło wybranie delegatów i uchwalenie deklaracji przekazanej Międzyzakładowemu Komitetowi Strajkowemu. Komitet powstał jako czwarty na Śląsku. Wybrani delegaci zostali również uczestnikami Porozumień Jastrzębskich aż do momentu ich podpisania.

30 VIII 1980

ODDANIE DO UŻYTKU CIEPŁOWNI W WODZISŁAWIU

W wyniku rosnącego zapotrzebowania na ciepło w połowie lat 70. podjęto decyzję o budowie Ciepłowni Miejskiej przy ulicy Radlińskiej 72. Do tej pory w Wodzisławiu ciepło do poszczególnych osiedli było dostarczane z kotłowni lokalnych oraz z kotłowni przy ulicy Jastrzębskiej, w której były zainstalowane 3 kotły WLM 5. W 1979 roku do użytku oddano Ciepłownię Miejską wyposażoną w dwa kotły WR-10. 

1979

ZAKŁAD REMONTOWO-PRODUKCYJNY PRZY OPEC

Z dniem 1 maja 1978 powołano przy OPEC Zakład Remontowo-Produkcyjny. W zakres jego działania wchodziło: planowanie remontów, kierowanie zapleczem warsztatowym w Żorach, przyjmowanie zleceń na prace naprawcze aparatury kontrolno-pomiarowej, prowadzenie ekipy remontowo-budowlanej oraz przeprowadzanie rozruchów urządzeń energetycznych.

1 V 1978

ZEC RYBNIK

Na bazie istniejącego Rejonu Energetyki Cieplnej w Rybniku powstał Zakład Energetyki Cieplnej. Przyjął do eksploatacji 9 lokalnych kotłowni ogrzewających 71 budynków oraz magistralę cieplną z EC Chwałowice. ZEC Rybnik to 6. zakład w OPEC.

1 IX 1977

ABSOLWENCI SZKOŁY PRZYZAKŁADOWEJ

Przyzakładową szkołę zawodową przy OPEC Jastrzębie opuściło 14 jej absolwentów. Część podjęła pracę w przedsiębiorstwie jako wykwalifikowani monterzy i elektrycy, kilku podjęło dalszą naukę celem ukończenia szkoły średniej. We wrześniu OPEC rozpoczął przygotowanie dla swoich potrzeb kadr monterskich. Naukę rozpoczęło 19 uczniów.

1 VI 1977

BUDOWA DYSPOZYTORNI

Na jesieni 1976 roku rozpoczęto budowę pomieszczeń dyspozytorskich OPEC na osiedlu V w Jastrzębiu-Zdroju. Przeznaczone miały być dla pracowników techniczno-ekonomicznych, dyspozytorów oraz pogotowia technicznego. Protokoły odebrania podpisano 31 sierpnia 1978 r.

1 IX 1976

REC RYBNIK

OPEC Jastrzębie swoją działalnością obejmował coraz więcej miast. Z dniem 1 lutego 1976 przejęto do eksploatacji nowe kotłownie lokalne, które miały ogrzewać część miasta Rybnika. Powstał REC Rybnik.

1 II 1976

BUDOWA CIEPŁOWNI W RACIBORZU

W roku 1976 rozpoczęto budowę Ciepłowni Miejskiej w Raciborzu. Początki jej eksploatacji datuje się na rok 1979. Kotłownia w Kuźni Raciborskiej powstała pod koniec lat 80. Wyposażona jest w 3 kotły grzewcze. Jej łączna moc zainstalowana dziś wynosi 3,96 MW.

1976

REC RYDUŁTOWY

Do ZEC Wodzisław dołączono magistralę cieplną w Rydułtowach o długości 5 km. Powstał REC Rydułtowy. Uruchomiono także nową miejską ciepłownię w Knurowie.

1 I 1976

ZC RACIBÓRZ WCIELONY DO OPEC

Początkowo w Raciborzu znajdowało się 49 pojedynczych kotłowni zasilanych węglem kamiennym, węglem brunatnym oraz miałem węglowym. W 1972 r. został powołany Zakład Cieplny z siedzibą przy ul. Plac Drzewny współpracujący z MZB Racibórz. 1 września 1975 r. ZC Racibórz wraz z rejonem Kuźni Raciborskiej został wcielony do Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju nr 4, wchodzącego w skład WPEC Katowice. Przedsiębiorstwo obejmowało obsługę i konserwację wszystkich 49 kotłowni.

1 IX 1975

BUDOWA CIEPŁOWNI W ŻORACH

W 1972 roku rozpoczęto pierwszy etap budowy ciepłowni miejskiej w Żorach. Początki eksploatacji Zakładu Energetyki Cieplnej w Żorach datuje się na styczeń 1975 roku. Ciepłownia ogrzewała wtedy 30-tysięczne miasto. Uruchamianie w 1975 roku nowych inwestycji ciepłowniczych zmuszało do działań ukierunkowanych na mechanizowanie robót ciężkich i wyposażanie zakładów w niezbędny sprzęt.

XII 1974

ELEKTROCIEPŁOWNIA KWK „ZOFIÓWKA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Elektrociepłownia KWK „Zofiówka” była budowana w 2 etapach. I etap budowy zakończono w 1974. Zbudowano wtedy kotłownię ciepłowniczą wraz z 2 kotłami wodnymi WPG-40, kotłownię parową wraz z 2 kotłami parowymi OP-140, maszynownię wraz z 2 kondensacyjno-upustowymi turbogeneratorami TC-32 o mocy 32 MWe, pracującymi w układzie kolektorowo-blokowym i elektrosprężarkami EK-63 o wydajności 63 tys. Nm3/h oraz całą towarzyszącą infrastrukturę techniczną. II etap budowy zakończono w roku 1979 budową kotła wodnego WP-70.

1974

SZKOLENIE KADR

Stosownie do wzrostu zadań OPEC Jastrzębie rosło zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, których brak odczuwał cały teren rozbudowującego się Rybnickiego Okręgu Przemysłu Węglowego. Dla złagodzenia braku pracowników OPEC Jastrzębie organizowało praktyki nauki zawodu w zakresie energetyki cieplnej. Również załoga podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe. Udział w szkoleniach brali pracownicy z ZC: Jastrzębie, Wodzisław, Knurów, Żory i z OPEC. Powołano również przyzakładowe szkoły oraz przyzakładowe koło SIMP.

1974

PRZEKSZTAŁCENIE MPC W OPEC

W wyniku reorganizacji ciepłownictwa w województwie katowickim z dniem 1 stycznia 1974 roku przekształcono MPC w Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju. Obejmowało ono swoją działalnością Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski, Knurów, a później również Żory i Racibórz, a od 1977 także Rybnik. OPEC Jastrzębie z powodu braku wykfalifikowanych pracowników organizowało praktyki nauki zawodu w zakresie energetyki cieplnej. W pierwszym roku skorzystało z tego 23 uczniów. We wrześniu 1978 nastąpiła przeprowadzka z ulicy Śląskiej 19a do siedziby przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju. 

1 I 1974

POCZĄTKI MPC

Początki późniejszego PEC datuje się na 1973 rok. Do kwietnia 1973 r. zakład ciepłowniczy opiekujący się urządzeniami grzewczymi dla miasta Jastrzębia podlegał organizacyjnie Miejskiemu Zarządowi Budownictwa Mieszkaniowego w Jastrzębiu-Zdroju. Zgodę na wydzielenie z MZBM spraw ciepłowniczych i powołanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego (MPC) w Jastrzębiu uzyskano w 1971. Ostatecznie uchwałą Prezydium MRN w Jastrzębiu z dnia 11 stycznia 1973 r. powołano z dniem 1 kwietnia 1973 r. jednobranżowe przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju. Stan pracowników wynosił 115 osób. MPC dysponował 18 stacjami wymienników ciepła i 2 kotłowniami lokalnymi ogrzewającymi bloki mieszkalne.

11 I 1973

CIEPŁOWNIA KWK „PNIÓWEK” W PAWŁOWICACH

I etap budowy Ciepłowni KWK „Pniówek” ukończono w roku 1971. Była to kotłownia z 3 kotłami wodnymi WLM-2,5 wraz z niezbędną infrastrukturą. Kotłownia ta powstawała dla potrzeb budowy kopalni oraz pobliskich osiedli mieszkaniowych i uległa zatrzymaniu z chwilą ukończenia II etapu. Jej likwidacja nastąpiła z końcem lat 80-tych. II etap budowy zakończono w roku 1974. Była to kotłownia z 3 kotłami wodnymi WR-25 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

1971

ELEKTROCIEPŁOWNIA KWK „MOSZCZENICA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Elektrociepłownia KWK „Moszczenica” była budowana w 3 etapach. I etap zakończono w 1966 r. Ciepłownia była wyposażona w 3 kotły wodne PWRp-20 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. II etap zakończono w 1970. W jego skład weszła kotłownia z 3 kotłami parowymi OCG-64, pracującymi w układzie kolektorowym, maszynownia z turbozespołami: przeciwprężnym turbogeneratorem RG-12 o mocy 12 MWe, kondensacyjno-upustowym turbogeneratorem TG-12 o mocy 12 MWe oraz 2 turbosprężarki kondensacyjne TK-63 i elektrosprężarka EK-63 o wydajności 63 tys. Nm3/h każda, a także budynek usługowy. W tym okresie powstała cała niezbędna infrastruktura techniczna dla wymienionych urządzeń. Zabudowane kotły OCG-64 stanowiły wówczas unikat w skali kraju. III etap budowy zakończono w 1986 roku – doszły 2 kotły wodne WR-25 wraz z budynkiem usługowym.

1966

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE BUDOWY

Budowa elektrociepłowni przy kopalniach pozwoliła na wykorzystanie dla celów kopalń i elektrociepłowni tej samej infrastruktury technicznej. Stąd wspólnymi stały się: systemy składowania oraz transportu węgla kopalni i elektrociepłowni, systemy zasilania w wodę pitną i przemysłową, ścieki, system elektroenergetyczny, systemy odmetanowania kopalń i zasilania w gaz elektrociepłowni, systemy osadnikowe zakładów przeróbczych i odżużlania elektrociepłowni, drogi transportowe i wiele innych. Uczyniło to kopalnie i elektrociepłownie bardzo mocno związanymi obiektami, gdzie zależność elektrociepłowni od kopalń była znaczna.

lata 60., 70.

PALIWA – WĘGIEL I METAN

Kopalnie, przy których powstały elektrociepłownie, tak jak pozostałe z kopalń rejonu Jastrzębia-Zdrój, to kopalnie silnie metanowe. Stąd naturalnym stało się, że na paliwo pomocnicze w elektrociepłowniach przewidziano metan z odmetanowania kopalń. Początkowe obawy przed jego stosowaniem minęły po uzyskaniu pierwszych doświadczeń eksploatacyjnych. Jednak paliwo to nie mogło pełnić roli paliwa podstawowego ze względu na znacznie większe zapotrzebowanie na energię w paliwie niż wynikało to z ilości pozyskiwanego metanu. Podstawowym paliwem dla elektrociepłowni miały być paliwa węglowe z macierzystych kopalń. 

lata 60., 70.

PIERWSZE ELEKTROCIEPŁOWNIE

Pierwsze elektrociepłownie powstały przy kopalniach „Moszczenica" i „Zofiówka”. Do głównych ich zadań należało zasilanie w ciepło grzewcze pobliskich nowych osiedli mieszkaniowych oraz kopalń, a także zasilanie w energię elektryczną kopalń, przede wszystkim macierzystych, stanowiąc dla nich dodatkowe źródło zasilania, a wręcz mogące pełnić rolę źródła awaryjnego.

lata 60., 70.

GENEZA ENERGETYKI GÓRNICZEJ

W latach 60. i 70. nastąpił rozwój górnictwa węgla kamiennego w obrębie miasta Jastrzębie-Zdrój. Ta uzdrowiskowa miejscowość w ciągu zaledwie kilkunastu lat zmieniła się w potężny ośrodek górniczy. Stało się tak za sprawą odkrycia pokładów węgla koksującego w tym rejonie i decyzji o ich eksploatacji. W okresie tym powstały kopalnie „Jastrzębie” (1962), „Moszczenica” (1966), „Zofiówka” (1969), „Borynia” (1971) i „Pniówek” (1974). Dla zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych załóg tych kopalń Jastrzębie-Zdrój uległo rozbudowie z małego uzdrowiska do potężnego miasta, zamieszkiwanego przez kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Korzystna symbioza osiedli mieszkaniowych i kopalń, wymagających oprócz ogrzewania także zasilania w energie elektryczną, doprowadziła do decyzji o powstaniu w ramach kopalń zakładów energetycznych, opartych o gospodarkę energetyczną skojarzoną, tj. elektrociepłowni.

lata 60., 70.