Zakład Żory

Produkuje:

Używane paliwa:

Podstawowe jednostki wytwórcze ciepłowni:

Zainstalowana moc urządzeń:

Odbiorcy:

Czym ten zakład się wyróżnia?

Zakład produkuje ciepło do celów grzewczych na terenie całego miasta Żory, do ponad 12 tysięcy mieszkań. Ciepło dystrybuowane jest poprzez sieć ciepłowniczą o długości 27,378 km.

Obecnie w eksploatacji są 3 zmodernizowane kotły WR-25 w technologii ścian szczelnych z zabudowanym ekonomizerem. Pozwala to na zmniejszenie strat ciepła oraz ograniczenie emisji tlenków azotu i tlenku węgla.

Kierownictwo

Kierownik Zakładu Żory
Marek Dytkowski

Kontakt

Zakład Żory

Oddział Czerwionka-Leszczyny

Produkuje:

Używane paliwa:

Podstawowe jednostki wytwórcze ciepłowni:

Zainstalowana moc urządzeń:

Odbiorcy:

Czym ten zakład się wyróżnia?

Ciepłownia produkuje ciepło na potrzeby ogrzewania dla ponad 3 tysięcy mieszkań i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla prawie tysiąca odbiorców.

Kierownictwo

Kierownik Zakładu Żory
Marek Dytkowski

Kontakt