Zakład Racibórz

Produkuje:

Używane paliwa:

Podstawowe jednostki wytwórcze ciepłowni:

Zainstalowana moc urządzeń:

Odbiorcy:

Czym ten zakład się wyróżnia?

Ciepłownia produkuje ciepło do celów grzewczych na terenie całego miasta Raciborza, a następnie dystrybuuje je poprzez sieć ciepłowniczą o długości 47,321 km do prawie tysiąca budynków.

Obecnie w eksploatacji są 2 zmodernizowane kotły WR-25 w technologii ścian szczelnych z zabudowanym ekonomizerem. Pozwala to na zmniejszenie strat ciepła oraz ograniczenie emisji tlenków azotu i tlenku węgla. W 2022 roku zostały wybudowane i oddane do użytku 2 kotły gazowe w zabudowie kontenerowej.

Zakład Racibórz posiada dostęp do bocznicy kolejowej, co ułatwia zaopatrzenie w dostawy węgla.

Kierownictwo

Kierownik Zakładu Racibórz
Tomasz Hereźniak

Kontakt

Zakład Racibórz

Oddział Kuźnia Raciborska

Produkuje:

Używane paliwa:

Podstawowe jednostki wytwórcze ciepłowni:

Zainstalowana moc urządzeń:

Odbiorcy:

Czym ten zakład się wyróżnia?

Kotłownia produkuje ciepło na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla 160 budynków.

Kierownictwo

Kierownik Zakładu Racibórz
Tomasz Hereźniak

Kontakt