Zakład Racibórz

Produkuje:

Używane paliwa:

Podstawowe jednostki wytwórcze ciepłowni:

Zainstalowana moc urządzeń:

Odbiorcy:

Czym ten zakład się wyróżnia?

Ciepłownia produkuje ciepło do celów grzewczych na terenie całego miasta Racibórz, a następnie dystrybuuje je poprzez sieć ciepłowniczą o długości 47,321 km do prawie tysiąca budynków.

Na terenie ciepłowni eksploatowane są 3 kotły WR-25, z czego 2 w technologii ścian szczelnych z zabudowanym ekonomizerem. Ta modernizacja pozwoliła na zmniejszenie strat ciepła oraz ograniczenie emisji tlenku węgla. Zainstalowana instalacja DENOx pozwala na ograniczenie emisji NOx do wymogów środowiskowych zawartych w pozwoleniu zintegrowanym.

Zakład Racibórz posiada dostęp do bocznicy kolejowej, co ułatwia zaopatrzenie w dostawy węgla. Powstający podczas spalania węgla żużel zostaje całkowicie zagospodarowany.

Zakład Racibórz wyróżnia fakt, że jest tu ośrodek badawczy – prowadzone są tu innowacyjne badania, np. testowane jest nietypowe paliwo, bądź weryfikowane są nowe technologie mające na celu redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Kierownictwo

Kierownik Zakładu Racibórz
Tomasz Hereźniak

Kontakt

Zakład Racibórz

Oddział Kuźnia Raciborska

Produkuje:

Używane paliwa:

Podstawowe jednostki wytwórcze ciepłowni:

Zainstalowana moc urządzeń:

Odbiorcy:

Czym ten zakład się wyróżnia?

Kotłownia produkuje ciepło na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla 160 budynków.

Kierownictwo

Kierownik Zakładu Racibórz
Tomasz Hereźniak

Kontakt