Zdarzenie

Wyłączenie silnika kogeneracji

Typ zdarzenia

Planowane

Moc zainstalowana [MW]

2

Wielkość ubytku [MW]

1

Początek zdarzenia

24.08.2021 23:00

Koniec zdarzenia

25.08.2021 4:00