Zdarzenie Wyłączenie silnika Kogeneracji o mocy 2MW Zakład Wodzisław Śląski

 

Typ zdarzenia: planowane

 

Moc zainstalowana [MW] 2

 

Wielkość ubytku [MW] 4

 

Początek zdarzenia 21.08.2021 godzina 00:00

 

Koniec zdarzenia 21.08.2021 godzina 05:00