Zdarzenie

Wyłączenie silnika kogeneracji

Typ zdarzenia

Planowane

Moc zainstalowana [MW]

2

Wielkość ubytku [MW]

1

Początek zdarzenia

17.08.2021 0:00

Koniec zdarzenia

17.08.2021 5:00

Planowane schładzanie sieci - zbyt mała moc cieplna pobierana przez odbiorców