Zdarzenie

Wyłączenie silnika kogeneracji

Typ zdarzenia

Planowane

Moc zainstalowana [MW]

2

Wielkość ubytku [MW]

1

Początek zdarzenia

13.08.2021 8:00

Koniec zdarzenia

14.08.2021 18:00

Planowane wyłączenie jest związane z instalacją i przełączeniem na nową chłodnicę