Zdarzenie Wyłączenie silnika Kogeneracji nr 1 o mocy 2 MW Zakład Wodzisław Śl.

 

Typ zdarzenia Awaria w sterowaniu układu LT

 

Moc zainstalowana [MW] 2

 

Wielkość ubytku [MW] 2

 

Początek zdarzenia 14-09-2021 09'30

 

Koniec zdarzenia 14-09-2021 11'40