Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

10,640

Wielkość ubytku [MW]

2,000 

Początek zdarzenia

2021-11-09 12:06

Koniec zdarzenia