Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

10,640

Wielkość ubytku [MW]

3,9

Początek zdarzenia

2021-11-05 13:34

Koniec zdarzenia