Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowe 

Moc zainstalowana [MW]

10,640

Wielkość ubytku [MW]

3,9

Początek zdarzenia

2021-10-03 15:40

Koniec zdarzenia

2021-10-03 18:09