Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

10,6

Wielkość ubytku [MW]

2,7

Początek zdarzenia

2021-11-13 23:52

Koniec zdarzenia

2021-12-09 9:39