Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

10,6

Wielkość ubytku [MW]

2,7

Początek zdarzenia

2021-11-12 7:58

Koniec zdarzenia

2021-11-12 19:51