Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektryczne

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

10,640

Wielkość ubytku [MW]

2,7

Początek zdarzenia

2021-10-25  6:24

Koniec zdarzenia

2021-10-30  9:20