Zdarzenie                                        Ograniczenie produkcji energi elektrycznej

 

Typ zdarzenia                                  Planowe

 

Moc zainstalowana [MW]                 14,304

 

Wielkość ubytku [MW]                      3,194

 

Początek zdarzenia                          12.09.2021 godz. 6:00

 

Koniec zdarzenia                              12.09.2021 godz. 12:05