Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjny

Moc zainstalowana [MW]

113

Wielkość ubytku [MW]

81

Początek zdarzenia

15:13

Koniec zdarzenia

15:42