Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

113,0

Wielkość ubytku [MW]

81,0

Początek zdarzenia

2018-11-12 04:39

Koniec zdarzenia

2018-11-12 04:52