Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

2,928

Wielkość ubytku [MW]

2,928

Początek zdarzenia

2018-12-20 8:06

Koniec zdarzenia

2018-12-22 15:30