Zdarzenie

wyłączenie silnika gazowego SG-2

Typ zdarzenia

awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

8,3

Wielkość ubytku [MW]

4,3

Początek zdarzenia

23.01.2021   19:17

Koniec zdarzenia

25.01.2021   16:05