Zdarzenie

wyłączenie silnika gazowego SG-1

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

8,3 MW

Wielkość ubytku [MW]

4,0 MW

Początek zdarzenia

20.10.2021  13:42

Koniec zdarzenia

20.10.2021  15:30