Zdarzenie

wyłączenie silnika gazowego SG-1

Typ zdarzenia

awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

 

8,0 mw

Wielkość ubytku [MW]

 

4,0 MW

Początek zdarzenia

 

06.12.2020 12:52

Koniec zdarzenia

06.12.2020 14:15