darzenie

wyłączenie silnika gazowego SG-1

Typ zdarzenia

awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

8,0 mw

Wielkość ubytku [MW]

4,0 MW

Początek zdarzenia

02.12.2020 09:44

Koniec zdarzenia

02.12.2020 11:28