Ostatnio zrealizowane inwestycje

Modernizacja sieci ciepłowniczej w Rybniku Niedobczycach

W  ramach realizacji zadania wybudowana została również osiedlowa sieć ciepłownicza oraz przyłączono do sieci ciepłowniczej 15 nowych Odbiorców o łącznej mocy zamówionej 1,375 MW. W roku 2021 planowane jest przyłączenie kolejnych 19 klientów o łącznej mocy zamówionej  0,690 MW oraz realizacja II etapu modernizacji sieci ciepłowniczej rejon ul. Wrębowa, ul. Boczna w Niedobczycach.

 

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych

W roku 2020 zrealizowano łącznie 58 umów przyłączeniowych. Podłączono Odbiorców o łącznej mocy zamówionej 5,231 MW.