Przetarg nr 2/NZA/2018 na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości stanowiącej działki o numerach 1055/73, 663/241 i 1169/166, o łącznej powierzchni 4.594 m2, objęte księgą wieczystą numer GL1R/00038336/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Raciborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w Raciborzu, w obrębie 0009 Studzienna.

Zarząd PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w dniu 03.07.2018 r. zatwierdził wybór oferty p. Damiana Braunera (Brauner) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe BRAUN-MEBEL Damian Brauner”, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Studzienna 7, 47-400 Racibórz, z oferowaną ceną netto 132.000,00 zł.