zdjęcie

Pracownicy PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa przekażą swoją fachową wiedzę uczniom jastrzębskiego technikum. 

Miasto Jastrzębie-Zdrój we współpracy ze Stowarzyszeniem „EBI ASSOCIATION” uzyskało dotację z Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach nowej perspektywy Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+.

Wsparcie uczniów jastrzębskich szkół poprzez organizację staży uczniowskich w rzeczywistym środowisku pracy, tj. w podmiotach, których działalność jest związana z zawodem, w jakim kształcą się uczniowie, przyczyni się do nabycia umiejętności praktycznych, doświadczenia i umiejętności zawodowych oraz kompetencji społecznych.

Projekty: „Akcja Staż!” – wsparcie szkolnictwa zawodowego poprzez organizację staży uczniowskich w Zespole Szkół nr 6 – Technikum nr 4 oraz „Dogonić zawód” – staże dla uczniów Zespołu Szkół nr 5 i Zespołu Szkół Techniczno-Branżowych – Technikum nr 2 umożliwiają równy dostęp do dobrej jakości kształcenia zawodowego młodzieży na terenie Jastrzębia-Zdroju w podmiotach, których działalność jest związana z zawodem.

Dzięki zawsze pozytywnie nastawionemu i zaangażowanemu dyrektorowi Departamentu Produkcji i Eksploatacji Wiesławowi Pawliczkowi PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa znalazła się w gronie pracodawców uczestniczących w projektach poprzez realizowanie stażu dla uczniów jastrzębskich szkół. Nasi pracownicy objęli opieką 10 uczniów techników. Swoją wiedzę i umiejętności zawodowe będą przekazywać młodemu pokoleniu – być może przyszłym współpracownikom i pracownikom naszej firmy.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.