zdjęcie

21 czerwca br. w rybnickiej Filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyła się kolejna, czwarta edycja Kongresu Corporate Governance 2023 z cyklu "Perspektywy rozwoju nadzoru korporacyjnego i audytu wewnętrznego". 

Wcześniejsze spotkania dotyczyły technologii, regulacji, czy etyki. przyszedł czas na komunikację. Dzisiaj przewagę konkurencyjną może uzyskać taka firma, w której jest dobra komunikacja między zarządem, managerami a pracownikami-jak przypomniał dr inż. prof. UE Tomasz Zieliński – dyrektor filii UE w Rybniku.

W wydarzeniu wzięli udział: JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, Kanclerz Paweł Kadłubiak, dr inż. Tomasz Zieliński, prof. UE, dr hab. Adam Samborski, prof. UE, dr hab. Jan Kozak, prof. UE, dr hab. Anna Adamus-Matuszyńska, prof. UE, dr Maria Gorczyńska, prof. UE, dr Katarzyna Olejko, dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz.

Celem konferencji było poszukiwanie możliwości optymalizowania procesów realizowanych w ramach nadzoru korporacyjnego.
Ta edycja debaty z cyklu "Perspektywy Rozwoju Nadzoru Korporacyjnego oraz Audytu Wewnętrznego" poświęcona była:

  • problemom komunikacji wynikającymi ze zmian generacyjnych i rozwoju nowych technologii,

  • skutecznościom regulacji prawnych w obszarze komunikacji korporacyjnej z perspektywy praktyków,

  • problemom związanym z realizacją założeń polityki społecznej odpowiedzialności biznesu,

  • problemom związanym z implementacją nowych zasad raportowania zrównoważonego rozwoju.

Przewodniczący Rady Programowej Konferencji dr hab. Adam Samborski, prof. UE zaprezentował wstęp do tematyki nadzoru korporacyjnego. Kolejno odbyły się 3 sesje pt.:

"Skuteczność regulacji prawnych w obszarze komunikacji korporacyjnej - perspektywa praktyków"; paneliści: mec. Marcin Skoczylas - Prezes Instytut Prawa Gospodarczego, dr Aleksander Korsak - Dyrektor Biura Relacji Giełdowych, Jacek Szymik-Kozaczko - Rzecznik Prasowy Uniwersytetu Śląskiego, Szymon Nęcki- psycholog biznesu;

"Społeczna Odpowiedzialność Biznesu"; paneliści: Krzysztof Kirow, Mateusz Jakut, Michał Dobrzyński, Zbigniew Barszczak- dyrektor Biura Korporacyjnego PGNIG Termika Energetyka Przemysłowa;

"Nowe zasady raportowania zrównoważonego rozwoju (ESG) - wzrost efektywności informacyjnej czy zamieszanie?"; paneliści: dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz, dr hab. Anna Adamus-Matuszyńska, prof. UE, dr prof. UE Maria Gorczyńska, Iwona Bogucka, dr Daniel Kiewra - FOB, Krzysztof Masiuk - Z-ca Dyrektora Biura Relacji Giełdowych JSW.

W trakcie kongresu miała miejsce uroczysta graduacja absolwentów MBA i MBA Corporate Governance.

Konferencja objęta została Honorowym Patronatem Ministra Aktywów Państwowych, JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Prezesa Instytutu Audytorów wewnętrznych IIA Polska, a także Głównego Instytutu Górnictwa. Partnerem wydarzenia była Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.