zdjęcie

Biuro Kadr i Szkoleń kolejny już raz reprezentowało naszą firmę podczas wydarzenia o nazwie „Focus na talent”, organizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kariery wraz z Centrum Kształcenia Ustawicznego — filią Politechniki Śląskiej w Rybniku. Targi pracy i przedsiębiorczości połączone z ciekawymi wykładami, warsztatami i prelekcjami miały miejsce w CKU — filia Politechniki Śląskiej w Rybniku, przy ulicy Kościuszki 54 w dniach 27-28.02.2024 roku.

Dla młodzieży ostatnich klas szkół ponadpodstawowych (techników i szkół branżowych) poza prelekcjami przygotowano oferty pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą. W przedsięwzięciu udział wzięli pracodawcy, przedstawiciele instytucji państwowych, przedstawiciele urzędów pracy, młodzieżowe centra kariery, jak i służby mundurowe.

Naszym celem było przedstawienie profilu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa i możliwości zatrudnienia, ale także oczekiwań wobec potencjalnych kandydatów i przyszłych pracowników.

 

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.