zdjęcie

foto: Arkadiusz Kogut

28 marca 2019 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju przeprowadziła ćwiczenia na terenie Oddziału „Zofiówka” przy ulicy Rybnickiej w Jastrzębiu-Zdroju.

Były to kolejne wspólne ćwiczenia energetyków ze strażakami. Ich celem było przeprowadzenie sprawnej ewakuacji wszystkich osób z obiektów zagrożonych oraz doskonalenie taktyki prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych jastrzębskiej jednostki przy współudziale jednostek ochotniczej straży pożarnej.

Ćwiczenia na terenie elektrociepłowni ruszyły o godzinie 9.00. Scenariusz przewidywał dwie groźne sytuacje. Pierwsza z nich zakładała, że wybucha pożar na terenie elektrociepłowni – w budynku gospodarki lekkim olejem opałowym, w którym doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Pożar stworzył jednocześnie duże zagrożenie dla zbiornika oleju lekkiego, znajdującego się obok. Dodatkowe niebezpieczeństwo stanowił sam zbiornik z lekkim olejem opałowym o pojemności 150 m3, który miał mieć uszkodzony zawór. Zagrożenie wyciekiem oleju i jego zapaleniem się było drugą potencjalnie groźną sytuacją.

Zgodnie ze scenariuszem około godziny 9.00 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju przyjęła od dyżurnego inżyniera ruchu elektrociepłowni zgłoszenie o pożarze. Po przyjeździe jednostek strażackich ugaszono ogień oraz stwierdzono możliwość dojścia do wycieku oleju opałowego przez zawór spustowy, po czym podjęto działania zabezpieczające. Ze względu na nieprzewidziane skutki ewakuowano pracowników przebywających w budynku głównym elektrociepłowni. Po uruchomieniu sygnalizacji alarmowej pracownicy udali się na wyznaczone miejsce zbiórki, po czym zostali zliczeni przez wyznaczone osoby.

Istotnym aspektem podczas ćwiczeń był dostęp do dostatecznej ilości wody do celów gaśniczych Od tego zależała skuteczność gaszenia palącego się obiektu. Aby zrealizować to zadanie, straż skorzystała m.in. z wody ze zbiorników znajdujących się na terenie zakładu. Po osiągnięciu założonych celów ćwiczeń zakończono działania. Podsumowanie akcji nastąpiło w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju.

Manewry na terenie spółki ze strażą pożarną to doskonała okazja do sprawdzenia działania systemów wewnątrzzakładowej sieci sygnalizacji przeciwpożarowej oraz przećwiczenia ewakuacji załogi elektrociepłowni i pracujących na jej terenie firm zewnętrznych. Podczas tych działań wypróbowano również w warunkach zbliżonych do prawdziwego pożaru komunikację pomiędzy dyżurnym inżynierem ruchu Oddziału „Zofiówka” a służbami Państwowej Straży Pożarnej. Taka forma ćwiczeń uczy załogę prawidłowego zachowania w warunkach realnego zagrożenia i daje możliwości ciągłego doskonalenia.