zdjęcie

Na przełomie maja i czerwca 2022 roku pracownicy Biura Komunikacji i Promocji PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa przeprowadzili akcję dla przedszkolaków z okazji Dnia Dziecka, która zakładała spotkanie z najmłodszymi oraz przekazanie im firmowych kredek i kolorowanek.

Łącznie w całym wydarzeniu wzięło udział blisko 500 dzieci z siedmiu publicznych przedszkoli z Żor i Jastrzębia-Zdroju. Pracownicy biura rozpoczęli akcję spotkaniem edukacyjnym w Publicznych Przedszkolu nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju, podczas którego rozmawiali z dziećmi o tym, skąd w naszych mieszkaniach i domach bierze się ciepło oraz na temat ekologii, oszczędzania energii i wody czy segregowania odpadów. Dzieci dowiedziały się również, że nasz zakład oprócz produkcji i dystrybucji energii elektrycznej i ciepła zajmuje się produkcją sprężonego powietrza i chłodu na potrzeby kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej, zapewniając tym samym bezpieczeństwo i komfort ojcom górnikom pracującym pod ziemią.

Po krótkiej opowieści maluchy rozpoczęły malowanie kolorowanek, słuchając ciekawostek na temat zakładów spółki. Najlepsza zabawa odbyła się w ogrodzie przedszkola. Dzieci z uśmiechami na twarzy oddawały się kolorowaniu na wolnym powietrzu i chętnie ozdabiały nasze zakłady pracy widoczne na zdjęciach według własnego pomysłu, często zaskakując kolorystyką.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.