zdjęcie

Tłumy młodych ludzi szukających pracy lub przygotowujących się do zawodu odwiedzały stoisko PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa podczas dni otwartych i targów pracy w lokalnych szkołach średnich i zawodowych.

6 kwietnia pracownicy Biura Kadr i Szkoleń reprezentowali spółkę podczas Dni Otwartych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, a 30 maja na Targach Pracy w Branżowej Szkole I Stopnia Izby Rzemieślniczej w Rybniku.

Wydarzenia te skierowane było zarówno do osób poszukujących nowego zatrudnienia, jak i uczniów ostatnich klas, którzy stoją obecnie u progu kariery zawodowej. Odwiedzający mogli zapoznać się z różnorodnymi ofertami pracy spółki, porozmawiać z jej przedstawicielami, a także zdobyć informacje o stażach, szkoleniach i warunkach pracy na stanowiskach produkcyjnych i administracyjnych.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.