zdjęcie

foto: Arkadiusz Kogut

Kolejna akcja krwiodawstwa organizowana przez PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa razem z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Raciborza za nami.

Podsumowanie podajemy w cyfrach z zastrzeżeniem, że krew oddana przez Krwiodawców Superbohaterów jest nie do przecenienia, jest wielką wartością.

27 czerwca pozyskano od dawców  9,450 litrów krwi.

26 osoby zgłosiły się do akcji.

22 osoby to pracownicy naszej spółki, 4 osoby z zewnątrz.

3 osoby oddały krew pierwszy raz.

 

Za Albertem Einsteinem cytujemy piękne słowa:

Są dwie drogi, aby przeżyć życie.

Jedna to żyć tak, jakby  nic nie było cudem.

Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko.

 

Serdeczne podziękowania dla wszystkich darczyńców za ten cudowny gest.

Wnioskodawca

(lub nr zlecenia)

pracownika PTEP nadzorującego/realizującegoumowę

Pracownik Wnioskodawcy składający wniosek:

Dane użytkownika, któremu ma zostać przydzielona karta (dalej: Użytkownika):

Wnioskowany okres ważności karty F:

Oświadczenie Wnioskodawcy

Osoba dla której wnioskowana jest karta identyfikacyjna została poinformowana przez pracodawcę,że jej dane osobowe będą przetwarzane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibąJastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnickiej 6c.

Wnioskowany użytkownik karty identyfikacyjnej nie był karany za spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz zabór mienia na terenie PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.