Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektryczne

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

10,640

Wielkość ubytku [MW]

2,7

Początek zdarzenia

2021-10-18  12:15

Koniec zdarzenia

2021-10-20  15:32