Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

113

Wielkość ubytku [MW]

83

Początek zdarzenia

24.09.2021 godz. 21:47

Koniec zdarzenia

02.10.2021 godz.4:43