Zdarzenie                    Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

 

Typ zdarzenia               Awaryjne

 

Moc zainstalowana [MW]   113,0

 

Wielkość ubytku [MW]        81,0

 

Początek zdarzenia         2018-12-31  07:09

 

Koniec zdarzenia             2018-12-31   12:19