Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

113,0

Wielkość ubytku [MW]

81,0

Początek zdarzenia

2018-09-12 01:46

Koniec zdarzenia

2018-09-13 19:08