Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjny

Moc zainstalowana [MW]

113

Wielkość ubytku [MW]

81

Początek zdarzenia

18.01.2021 godz. 0:07

Koniec zdarzenia

18.01.2021 godz. 1:10