Wyłączenie

 

Planowy przegląd

 

Moc zainstalowana 2,00 [MW]

 

Wielkość ubytku 2,00 [MW]

 

Początek zdarzenia 20.12.2018 g 00:00

 

Koniec zdarzenia  20.12.2018 g 16:00