Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Awaryjne

Moc zainstalowana [MW]

10,640

Wielkość ubytku [MW]

2,000

Początek zdarzenia

2021-01-13 7:37

Koniec zdarzenia

2021-01-20 8:09