Zdarzenie

Ograniczenie produkcji energii elektrycznej

Typ zdarzenia

Planowe

Moc zainstalowana [MW]

14,304

Wielkość ubytku [MW]

3,916

Początek zdarzenia

2018-12-08 05:05

Koniec zdarzenia

2019-01-18 12:30